Kelas ini adalah kelas terbuka yang bsa diakses oleh kalangan umum dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemaham mengenai Kurikulum Opersional Sekolah terutama pada tingkatan SMK

IHT Guru Penggerak SMK Isvill

IHT Guru Penggerak SMK Isvill

Ini adalah media pembelajaran terbuka SMK Islamic Village dalam rangka pengenalan program Guru Penggerak